International Seminar on Symon Petliura (Friday, April 29, 10am ET, in Ukrainian and English)

Official languages of the seminar are Ukrainian and English, with simultaneous translation. The conference is open to the public. Here is a brief translation of the program with the full details in Ukrainian below.

Petliura and “The Petliura Affair:” De(constructing) an Imperial Myth

Friday, April 29, 2022, 10:00am-1:00pm ET

Via Zoom: www.bit.ly/HREC-Petliura. Zoom address: 874 9386 4004 Code: 11223366

10:00-10:10 Welcome

Dr. Bohdan Klid, Holodomor Research and Education Consortium of the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta

Dr. Liudmyla Hrynevich, Institute of Ukrainian History, Ukrainian National Academy of Sciences, Holodomor Research Education Center in Ukraine.

10:10-11:25 First Panel

Moderator: Dr. Bohdan Klid

Dr. Stanislav Kul’chyts’kyi (Institute of Ukrainian History, Ukrainian National Academy of Sciences), “The European Choice of Symon Petliura”

Dr. Henry Abramson (Touro University, New York), “Symon Petliura in Jewish History and Jewish Memory”

Dr. Hennadii Efimenko (Institute of Ukrainian history, Ukrainian National Academy of Sciences), “‘Petliurists’: Genesis of a Concept, 1918-1924”

Dr. Oksana Kuz’menko (Institute of Ethnology, Ukrainian National Academy of Sciences, Folklore Section of the Shevchenko Scientific Society, Ukrainian Association of Oral Historians), “The Image of Simon Petliura in Ukrainian folklore”

11:25-11:35 Free Discussion

11:35-12:50 Second Panel

Dr. Serhiy Yekelchyk (University of Victoria, Canada), “‘Petliurivtsi:’ Creating the image of the Ukrainian enemy under Stalinism”

Lyudmyla Hrynevych (Institute of Ukrainian History, National Academy of Sciences of Ukraine, Holodomor Research Education Center in Ukraine), “‘Where is your Lenin to our Petliura!’: Anti-imperial, anti-colonial motives in the mood of Ukrainian society during the Holodomor”

Anastasia Kanivets (Museum of Theater, Music and Cinematography of Ukraine, Kino-Theater Magazine, Ukraine), “‘Agent of the West’ and ‘Ukrainian Napoleon:’ the image of Simon Petliura in Soviet cinema”

Vitaliy Skalsky (Institute of Ukrainian History, Ukrainian National Academy of Sciences), “Simon Petliura behind the fence of national consciousness of Ukrainians Ideologues of imperial propaganda “Mazepa”, “Petliurism”, “Bandera”, “Ukrainian Nazism”: understanding in the context of modern Russian-Ukrainian war”

Free Discussion

12:50-1:00 pm Concluding Remarks

ПЕТЛЮРА І «ПЕТЛЮРІВЩИНА»:ДЕ(КОНСТРУКЦІЯ) ІМПЕРСЬКОГО МІФУ

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

Дата події: 2022, 29 квітня

Початок події: 17:00

Доступ за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/87493864004?pwd=a3dQbnpxSm9QcDk3VFRhTFU3WDIzUT09

Ідентифікатор конференції: 874 9386 4004

Код доступу: 11223366

Англійською, українською мовами (з синхронним перекладом)

17:00–17:10 Відкриття семінару. Вступні зауваження.

Богдан Клід (Науково-освітній консорціум вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій (HREC) Альбертського університету, Канада)

Людмила Гриневич (Інститут історії України НАНУ, HREC in Ukraine, Україна)

17:10–18:25 Перша сесія: 

Модерує:

Богдан Клід (Науково-освітній консорціум вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій (HREC) Альбертського університету, Канада)

Своїми думками діляться:

Станіслав Кульчицький (Інститут історії України НАНУ, Україна), Генрі Абрамсон (Туро Університет, Нью-Йорк, США), Геннадій Єфіменко (Інститут історії України НАНУ, Україна), Оксана Кузьменко (Інститут народознавства НАНУ, Україна, фольклористична секція Наукового товариства Шевченка, Українська асоціація усних істориків)

У фокусі обговорення:

Європейський вибір Симона Петлюри

Симон Петлюра в єврейській історії та єврейській пам’яті 

«Петлюрівці»: генеза поняття, 1918–1924 

«І шумить, і гуде, Сам Петлюра іде»: образ Симона Петлюри в українському фольклорі 

Вільна дискусія

18:25–18:35 Перерва. 

18:35–19:50 Друга сесія: 

Модерує:

Станіслав Кульчицький (Інститут історії України НАНУ, Україна) 

Своїми думками діляться:

Сергій Єкельчик (Університет Вікторії, Канада), Людмила Гриневич (Інститут історії України НАНУ, HRECin Ukraine, Україна), Анастасія Канівець (Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, часопис «Кіно-Театр», Україна), Віталій Скальський (Інститут історії України НАГК, Україна)

У фокусі обговорення:

«Петлюрівці»: Створення образу ворога-українця за сталінщини

«Куди вашому Лєніну до нашого Петлюри!»: антиімперські, антиколоніальні мотиви у настроях українського суспільства епохи Голодомору

«Агент Заходу» й «Український Наполеон»: образ Симона Петлюри в совєтському кіно

Симон Петлюра за парканом національної свідомості українців

Ідеологеми імперської пропаганди «мазепинщина», «петлюрівщина», «бандерівщина», «укронацизм»: осмислення в контексті сучасної російсько-української війни

Вільна дискусія

19:50–20:00 Підбиття підсумків.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: